Oefen hier gratis met de Butje de Reus Taal Methode. De Butje de Reus Taalmethode is ontwikkeld ism.
Butje de Reus die namelijk zelf prima weet wat wel en geen Ossisch is.

De Butje de Reus Taal Methode is gebaseerd op het eenvoudige Ossche taal principe. Butje de Reus heeft hier een handige theorie over geschreven.

Les 1 : Een gratis interactieve proefles

De Butje de Reus Taal Methode is gebaseerd op het zogenaamde eenvoudige Ossche taal principe.

Het is dus al snel mogelijk aanspekende resultaten te behalen die ook jouw vrienden in jou omgeving paf doen staan van verbazing.

Nu zul je zeggen dat als je mee wilt praten met Butje dat je ook osse woorden moet leren kunnen uitspreken.

Daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in en aangezien Butje de Reus zelf ook prima weet wat goed voor u is bevat de eerste interactieve gratis les dan ook woorden die u door zelf mee te oefenen met Butje in een mum van weinig tijd tot uw eigen woordenschat kennis kan rekenen. *

Het is natuurlijk ook heel leuk deze woorden te combineren met woorden die je zelf al wist.

Let goed op en probeer met je mond mee te bewegen met Butje.

Ook is het leuk met z'n tween omstebeurt een woord te zeggen.

Les 2: Een luisteroefening van Butje die mè Jos proat
Klik op het antwoord apparaat van Jos
en luister mee naar wat Butjes zoal
te vertellen heeft aan Jos.

De Butje de Reus Taal Methode is gebaseerd op het eenvoudige Ossche taal principe.

Het is dus al snel mogelijk aanspekende resultaten te behalen die ook jouw vrienden in jou omgeving paf doen staan van verbazing. Praat nu al mee met mensen uit oss !!

Ook in deze les weer veel nieuwe woorden in zinsverband allemaal uitgesproken door Butje de Reus.

In deze taaloefening heeft Butje het antwoordapparaat van Jos dun Uurste volgespreken en u kunt hier zelf laten zien hoe het met je ossche taalbehendigheid staat. Tegelijkertijd leer je vast te wennen aan de Ossche klanken voorals je meegaat met Butje naar Oss.

Butje wil met Hennie naar de Kermis maar Hennies' bril is kapot, hij belt Jos om mee te helpen voor een oplossing.....

les 3 - Schrijf de ossche taal met je eigen computer en . . .

. . . en win een uniek BUTJE DE REUS TRAVELS T-shirt !

Als je in Oss bij Unox of Bergoss wil komen werken moet je natuurlijk ook een mooie brief om te komen werken kunnen schrijven. Al deze vaardigheden en meer worden uitgebreid, interactief op de computer geoefend in deze les die tevens prijsvraag is.

Hieronder kun je een zin oefenen uit de Taal methode van Butjes. Zet ook hier weer je beste aan de voorkant want dan is er toch ook hier weer kans op het winnen van mooie prijzen.

In verband met het internationale karakter van deze website kan je kiezen tussen twee keuzes: of je typt met je computer de zin in zoals een echte ossenaar deze zou uitspreken tegen zijn vrienden (extra moeilijk!!!), of je vertaalt wat Butje aan Jos vertelt in een taal naar eigen keuze.

Ja, ik vertaal Butjes bericht aan Jos ( kies dan ook de keuze taal )
Ja, ik oefen mijn ossche taal schrijf virtuoziteit ( het ossche Diktee, de keuze taal is dan niet nodig)
Mijn keuze taal is :
Dreuk op het antwoordapparaat van Jos en vul de zin in.
Let op: zijn alle zinnen ingevuld?
Vul dan naam en emailadres in voor een grote kans op mooie prijzen.
Naam :
Emailadres :

Gâ ok mee nor Oss mè Butje en mè Jos